hu en de ro

Construcţii de maşini universale

Echipament de încărcare-depozitare port-paleţi


Acest echipament face parte din sistemul de logistică al uzinei. Depozitează căruciorii port-paleţi necesari livrării pieselor şi materialelor. Se asigură echiparea locurilor de muncă cu port-paleţi facilitând munca stivuitoarelor. Căruciorii şi echipamentul sunt dimensionaţi pentru manevrarea paleţilor şi boxpaleţilor standard.

 

Cleşte pentru braţ-robot


Asigură prinderea profilelor de aluminiu rotunde. Instalaţia se montează pe braţul-robot. Cleştele acţionat pneumatic apucă profilul de aluminiu debitat la lungimea dorită şi-l livrează la postul indicat. Forţa de strângere maximă pe fălci: 10kN.

Utilaj de presat roţi pe ax


 

Utilajul presează automat perechea de roţi de vagoane pe arbore conform prescripţiilor tehnologice. Utilajul consemnează într-o documentaţie distanţa interax precum şi diagrama deplasare-forţă.

 

Funcţii:

• Presare: după poziţionare arbore şi roţi se măsoară automat diametrul peste care urmează să se execute presarea, se reglează distanţa interax şi se face documentaţia  

• Extracţia: cu scopul verificării conformităţii presării

 

Forţa de presare: 2000kN

Forţa de extracţie: 1000kN

Utilaj de extras roţi de pe ax


Utilajul se foloseşte pentru extragerea roţilor de cale ferată de pe arbore. După aşezarea arborelui cu perechea de roţi pe masa de lucru al utilajului, acesta în mod de lucru semiautomat execută extracţia primei roţi după care prin rotirea arborelui extrage şi a doua roată. În scopul extragerii se folosesc nişte ţevi din materiale de înaltă rezistenţă.

 

Forţa de extracţie: 400kN

Automat de sudat blocul de lamele al statoarelor motoarelor


Scopul utilajului este de a suda cele patru laturi ale blocului de lamele al statorului motorului.

 

Funcţionare:

• poziţionarea manuală a lamelelor – pornirea utilajului

• fixarea blocului cu o forţă de 40kN

• măsurarea înălţimii

• în caz de conformitate se execută 3 cordoane de sudură pe prima muchie

• rotire de 90° – executarea următoarelor 3 cordoane  (urmând celelalte muchii)

• rotirea în afara zonei de sudare – descărcarea blocului sudat

Automat de încleiat şi bătut cuie


Pentru montarea în timpi foarte restrânşi al elementelor ferestrelor VELUX, cu menţinerea strictă a technologiei VELUX.

Manipulator de turnătorie


Execută în mod continuu procedurile de extracţie şi manipulare a sculelor de turnătorie astfel încât nu se solicită macaraua halei .

 

Datele tehnice ale căruciorului:

• avans cursă rapidă: 10m/min

• viteza de poziţionare: 40mm/sec

Role de profilare


Pentru profilarea elementelor de tablă al ferestrelor VELUX.

Dispozitiv de debitat SMC


Materialul de prelucrat este un amestec de fibră de sticlă de consistenţa plastelinei, aflat între două straturi de folie. În faza pregătitoare ca prim pas se îndepărteză aceste folii, iar după aceea urmează să se debiteze fâşii de material la lungimi şi cantităţi prestabilite tehnologic. Conform tehnologiei parametrul de reglat nu constituie lungimea ci masa fâşiei, dar păstrând dimensiunile în limite bine stabilite se poate controla şi masa fâşiilor.

Presă de deformare la rece de 280 t


Pentru deformarea la rece a materialelor.

 

Date tehnice:

• Forţa de presare maximă: 280 t

• Viteza în direcţiile sus-jos: 0-40mm/s

• Viteza de lucru: 2,4mm/s

• Presiunea de lucru: 300 bar

• Cursa maximă: 300 mm

Abkant de 1000 t


Reglajul câmpului de toleranţă la paralelism în limitele ±0,2mm prin tehnica proporţionalităţii. Posibilitatea deformării tablelor până la grosimi de 60 mm.

 

Date tehnice:

• Lăţimea maximă a tablelor: 3720 mm

• Cursa maximă: 500 mm

• Presiunea de lucru: 280 bar

• Forţa maximă de deformare: 1000 t

• Viteza în direcţiile sus-jos: 0-40 mm/s

• Viteza de lucru: 2,4 mm/s

Controlor de circuit


 

Instalaţia este prevăzută cu 3x3 senzori de cupru  poziţionate în locuri prestabilite în funcţie de piesa de analizat care sunt atinse apoi de piesă. Aceşti senzori stabilesc dacă piesa este funcţională sau defectă. Piesele conforme sunt marcate (se execută o mică gaură), iar rebuturile vor ieşii din instalaţie nemarcate.

Instalaţie de verificat carcasele din tablă ale motoarelor


Instalaţie ce serveşte la verificarea geometriei carcaselor din tablă sudate ale motoarelor.

 

Măsurători:

• măsurarea înălţimii

• măsurarea perpendicularităţii pereţilor laterali

• măsurarea planeităţii suprafeţelor de aşezare şi de acoperire

• Inscripţionarea produselor conforme şi eliminarea automată a rebuturilor

Presă de şpan


Rolul presei este de a compacta şpanul de aluminiu în vederea retopiri.

 

Date tehnice:

• forţa de compactare: 500 kN

• densitate iniţială 0,04 kg/dm3, densitatea baloţilor 0,5-0,6 kg/dm3

• capacitate: 1,5 t/h

Instalaţie de bombare a materialelor dălţilor


 

Este o instalaţie de presare la cald prin inducţie, aflată în stadiu de cercetare-dezvoltare pentru obţinerea prin deformare mecanică a formei geometrice optime a semifabricatelor forjate pentru scule.

 

Maşină de găurit a tecii ferestrei


Rolul instalaţiei acţionate pneumatic este de prelucrare precisă a tecilor ferestrelor VELUX conform prescripţiilor tehnologice.

 

Date tehnice:

• 4 axe de găurire-frezare cu acţionare în acelaş timp

• Prelucrarea întrepătrunderii alezajelor păstrând ordinea comenzilor

Banc de măsurători pneumatic


Foloseşte la măsurarea şi prelucrarea datelor asistată de calculator al instalaţiilor de frânare al trenurilor. Cu ajutorul unui dispozitiv corespunzător de fixare este posibilă măsurarea în două locuri a 15 unităţi diferite.

Utilaj de inelare a ţevilor


Instalaţie ce foloseşte la deformarea la rece a ţevilor.

Cuptor FIFO


Cuptor de tratament termic al parbrizelor automobilelor AUDI special conceput conform prescripţiilor standardelor de calitate. Este prevăzut cu un mecanism de închidere cu deschidere automată ce acţionează abia după trecerea timpului prevăzut în procesul tehnologic.

Dispozitiv de verificat rezistenţa la rupere


Instalaţia serveşte la verificarea rezistenţei la îndoire şi forfecare a legăturilor ramelor de geam realizate prin lipire.

 

Date tehnice:

• forţa de rupere: 100 kN

• cursa: 120 mm

• viteză cursă rapidă: 12,5 mm/sec

• viteză de verificare: 2,5 mm/sec

works_ro