hu en de ro

Hidraulică

Unităţi de comandă


• necesar de spaţii mai mici

• mai puţine elemente hidraulice

• conexiune optimă

• racordări minimale

• proiectare 3D

Hidraulika vezérlés_


• conexiuni de căi optimale

• eliminarea ciocnirii supapelor

• verificarea posibilităţii utilizării bucşelor filetate

• poziţionarea ţevilor poate fi prevăzută la proiectare

Rezultatul-->

 

Bloc de comandă hidraulică compactă, estetică

Hidraulika vezérlés1_


Hidraulika vezérlés2_


 

Unităţi de alimentare


Asigurăm proiectarea şi fabricarea unităţilor de alimentare-acţionare începând de la unităţi de 3l până la cele de 30-100 l, chiar şi mai mari...

Tápegységek1_


 

Tápegységek2_


…cu rezervoare de 1000 l, dotate cu instalaţie de încălzire-răcire, comandă electrică, acţionare prin unităţi hidraulice ataşate, cu pompe cu capacitate controlată şi prevăzute cu alte funcţii şi proprietăţi solicitate de clienţi.

Sistemul hidraulic al maşinii de sudat prin frecare


Reînoirea completă a sistemului hidraulic al maşinii de sudat prin frecare, aparţinând companiei Rába Futómű S.R.L. Realizat cu 2 blocuri de alimentare-acţionare de 1000 l, cu pompă cu capacitate controlată şi montajul cilindrilor hidraulici nou confecţionate. Cele 2 unităţi de putere acţionează prin reglaj proporţional asupra celor 2 piese, astfel încât mişcarea acestora cât şi presiunea exercitată să fie conform cerinţelor tehnologice.

Sistemul hidraulic al abkantului de 1000 tone


Abkant cu forţă de îndoire de 1000 t cu posibilitate de a îndoi table până la grosimi de 60mm. Lama utilajului este acţionată de 2-2 cilindrii cu piston dispuse de o parte şi de alta, comandate prin 2 unităţi cu cursă controlată. Chiar şi în cazul încărcărilor excentrice se obţine o precizie la avans paralel de ±0,2mm.

Acţionarea porţilor de obturare al radiaţiilor în accelerator


Acţionarea porţilor de obturare al radiaţiilor acceleratorului de neutroni tip ISIS TS2 construit în Anglia, s-a realizat prin cadrul unui proiect internaţional. Cele 18 buc. de porţi a câte 15 t sunt dispuse circular. Cilindrii care acţionează asupra porţilor sunt comandate prin tehnica proporţionalităţii asigurând mişcări cu precizii de 0,1mm. Fiecare din cele 2 unităţi acţionează asupra 9 porţi, iar în cazul defectării uneia, celălalt poate să preia funcţia de asigurare a presiunii hidraulice.

Macara pentru containere pentru căile ferate


Proiectarea acţionării hidraulice şi a executării unităţilor de comandă ale macaralei de containere pentru căile ferate au fost realizate pe baza unor dezvoltări de proiecte maghiare de către firma BMI S.R.L. Unitatea de comandă 2x16 acţionează sincronizat prin tehnica proporţionalităţii controlate asupra celor 2 braţe de ridicat ce cuprind containerul.

Cilindrii hidraulici


Proiectare şi execuţie cilindrii hidraulici:

 

• execuţie specială

• presiune mare de chiar 600-700bar

• verificator de cursă încorporat

 

works_ro