hu en de ro

Maşini pentru producţia macazelor de cale ferată

Cărucior de poziţionare a traverselor de beton cu acţionare prin unde radio


Rolul căruciorului este de a poziţiona precis traversele în scopul montării macazului. Comanda se face cu telecomandă prin unde radio.

 

Date tehnice:

• viteza de deplasare: 1000mm/s - 65 mm/s

• sarcina maximă de încărcare: 3000kg

• acţionarea căruciorului este hidraulică

• poziţionare: traversa poate fi rotită sau mişcată longitudinal sau transversal.

Banc transportor de şine


Sistem de manipulare a şinelor cu ajutorul căruia se deplasează şinele stivuite de la locul de depozitare până la patul de role peste care sunt direcţionate spre hală.

 

• acţionare în ambele direcţii.

• schimbarea direcţiei de deplasare se face pneumatic.

Vagonet transportorDate tehnice:

 

• sarcina maximă: 100 kN

• acţionare hidraulică

• comanda se face manual printr-un întrerupător

• alimentare prin acumulator

• comandă manuală sau prin telecomandă

• viteza de deplasare: 3 km/h

Cărucior de poziţionare şină


Date tehnice:

 

• cărucior de 13 m lungime pentru deservirea maşinii de găurit radiale

• fixarea şinei se face hidraulic

• manevrarea căruciorului se face hidraulic

Sistem de depozitare şi manevrare


A Stivuitorul este prevăzut cu un gât de lebădă care se cuplează cu căruciorul peste care sunt stivuite şinele permiţând astfel deplasarea acestora. Montarea-demontarea gâtului de lebădă poate fi executată uşor individual.

 

Date tehnice:

• cărucioarele sunt de lungimi cuprinse între 7-18m.

• capacitatea de încărcare: 100-150 kN.

 forţa necesară de ridicare a stivuitorului: 5t.

Vagoane transportoare


Date tehnice:

 

• Sarcina maximă: 200 kN

• comandat prin telecomandă

• cu acţionare hidraulică

• variantă cu acumulator

Cărucior de demagnetizare


Utilajul are rolul de a demagnetiza pe-alocuri şinele sudate sau piesele intermediare din mangan sudate. Piesa de prelucrat este cuprinsă de către o bobină care poate să execute demagnetizarea local sau pe toată lungimea. Consolele de susţinere a piesei se mişcă în jos înaintea capului de demagnetizare după care se ridică, asigurând o deplasare liberă continuă a căruciorului..

Dispozitiv de fixare pentru instalaţia de sudat şine


Foloseşte la susţinerea şi fixarea şinelor în scopul sudării. Menţine piesa sudată fixată şi pentru prelucrările ulterioare.

 

Date tehnice:

• masa maşinii:  1,3 t

• forţa de fixare: 2x 30kN

• viteza: 3km/h

Maşină de găurit talpa şinei


Puterea maşinii de găurit este de 20kW. Bacurile de fixare poziţionate automat strâng din toate direcţiile şina asigurând astfel poziţia exactă a şinei. Maşina este prevăzută cu o sculă cu prindere pe con ISO 50.

Maşină cu comandă numerică pentru găurit şi debitat piese de 32 m


Maşina de bază este un centru de prelucrare NC Burkhard-Weber care a fost adaptată special pentru aceste operaţii.

 

Funcţiile maşinii:

• poziţionare automată prin laser pe poziţia punctului „0“.

• fixarea hidraulică a şinei cu 3x15kN.

• 4 capete de găurit de diametre diferite cu prindere pe con ISO 50.

• maşină de debitat conectat la comandă numerică.

• lungimi de şine prelucrabile (între 2,5-32m)

• precizie de poziţionare: +/-0,5mm / 20m

Dispozitiv de găurit cu două axe pentru găurirea tablelor striate


Utilajul de mare capacitate execută găurirea în 4 locuri a tablelor striate cu ungere minimală.

 

Capacitate ax principal: 2x10kW

Viteză de aşchiere: 140m/min

Avans: 0,12mm/rot

Perioada unui ciclu de lucru: 1,5 min

Presă 2D de îndreptat şine


Presa acţionează asupra şinei din două direcţii. Datorită reazemelor 2+2 presa poate îndoii în ambele direcţii + şi – fără să fie nevoie de întoarcerea piesei.

 

Forţa de îndoire pe orizontală: 2x1200 kN

Forţa de îndoire pe verticală: 2x2800 kN

Presă de îndreptat 3D


Utilajul serveşte la îndreptarea zonei mediane de mangan. Este capabil să furnizeze forţă de presare de 3500 kN în trei direcţii. Masa este fixată de batiu iar portalul se deplasează peste masă. Forţa de presare este comandată hidraulic prin valve proporţionale.

 

Dimensiunea mesei: 8000x1240mm

Greutate utilaj: 35t

Forţa de presare: 3 x 3500 kN

Viteza de deplasare a portalului: 12m/min-25mm/sec

Presă hidraulică 3D 3x400T


Această presă foloseşte la îndreptarea pieselor macazelor şi pieselor turnate din aliaj de mangan. Este capabilă să furnizeze forţe de presare din trei direcţii. Reglajul forţei de presare se face proporţional prin sistem hidraulic.

 

Dimensiunea mesei: 8000x1240mm

Greutatea utilajului: 41t

Forţa de presare: 3 x 4000 kN

Viteza de deplasare a portalului: 12m/min-25mm/sec

Utilaj de îndreptat prin torsiune


Utilajul elimină problemele de torsiune ale şinelor. Se rezolvă uşor îndreptarea prin torsiune şi a şinelor tip UIC60. Forţa de răsucire este asigurată de 2 cilindrii hidraulici. Utilajul este montat pe o fundaţie specială masivă de beton.

Utilaj de îndreptat prin torsiune


Acest utilaj este capabil să îndrepte şinele răsucite. Forţa de răsucire - 250 kNm – este asigurată de 2 cilindrii hidraulici. Masa totală a utilajului este de 6000 kg şi deoarece este prevăzut cu ocheţi de ridicare dispuşi conform centrului de greutate, poate fi uşor deplasat cu macaraua în orice zonă de lucru.

Presă mobilă de îndreptat


Utilajul poate fi manevrat cu macara deasupra punctului de lucru. Este capabilă să corecteze eventualele abateri ale macazului montat pe şină prin apăsări asupra şinei în poziţiile necesare fie orizontal fie vertical.

 

Caracteristici:

• acţionare hidraulică

• forţa de presiune: 1200kN

• comanda acţionării se face prin tehnica proporţionalităţii cu forţe cu reglaj continuu

Transformare presă


Transformare presă de îndreptat de 3500 kN fără demontare. Cu ajutorul unui sistem hidraulic special am amplificat viteza de deplasare rapidă de 3,5 ori, fără să se modifice unitatea de alimentare hidraulică.

Presă de 350t pentru îndreptat şine


Presă de îndreptat şine realizat prin proiectare şi execuţie proprie, prevăzut cu pat de role pentru deservire conform cerinţelor. Forţă de îndreptat orizontală: 350t.

Maşină de debavurat hidraulică utilizată la sudarea şinelor


A gép a még izzó hegesztési sorját  képes közvetlenül a hegesztési folyamat után 30mp belül eltávolítani sínről.

 

Maşina este capabilă să îndepărteze bavura caldă de pe şină chiar după procedeul de sudare în 30 de sec.

 

Date tehnice:

• fixare şine

• debavurare

• scule (din oţel special Böhler)

• greutate utilaj: 4250 kg

• forţă de fixare: 1800 kN

• forţă de forfecare: 750 kN

 

Maşină de debavurat piese cu “miez de mangan”


Maşina funcţionează după principiul descris mai înainte. Datorită asamblării speciale poate să execute operaţiile şi în locaşuri foarte strâmte.

 

Funcţiile maşinii:

• poziţionare deasupra şinei
• poziţionare funcţie de şină şi bavură.
• fixare automată în vederea debavurării.
• debavurare

Momentan maşina este în stadiu de dezvoltare în vederea schimbării automate a sculelor pentru prelucrarea ulterioară a diferitelor tipuri de şine..

Ghilotină


Se utilizează pentru debitarea la cote exacte ale tablelor striate. Poziţionarea pentru debitare se face prin laser. Secţiunea maximă de debitat în cazul oţelurilor OL 37 este de 35x500 mm.

Utilaj de fixare pentru prelucrarea şinelor lungi


Acest sistem se utilizează pentru fixarea şinelor în vederea diferitelor prelucrări prin aşschiere. Utilajul poate fixa în acelaşi timp una sau două şine. Acesta poate fi montat pe masa de lucru al rabotezelor sau al frezelor.

 

Forţa de fixare orizontală: n x 15 kN

Forţa de fixare verticală:  n x 25,4 kN

Dispozitiv de frezat hidraulic cu divizare de 180°


Divizorul pe baza semnalului de comandă numerică poate să rotească piesa de prelucrat astfel încât aceasta poate fi prelucrată simetric pe ambele părţi.

 

Cărucior de poziţionare fierăstrău


 

Cu ajutorul căruciorului de poziţionare este posibilă debitarea în acelaşi timp a celor două capete de  şină.

 

• Greutatea utilajului: 815 kg

• Viteza de deplasare: 0,8 m/sec

• Viteza de poziţionare: 10 mm/sec

Cabină de amortizare a zgomotului echipată cu filtru şi instalaţie de aspirat


Parametrii tehnici:

• Cabina este confecţionată din tablă silenţioasă.

• Capacul cabinei poate fi deplasat, piesa poate fi încărcată cu macaraua

• Este echipată cu instalaţie de aspirat de mare capacitate.

• Este prevăzută cu filtre speciale.

Cuptor de tratament termic cu proces controlat


 

Cuptorul s-a construit pentru detensionarea capetelor de nichel sudate la extremităţile şinelor. Despre întregul proces de tratament termic se obţine la sfârşit o documentaţie tipărită.

Căi de rulare pe role acţionate cu reglaj de frecvenţă


Diverse căi de rulare pe role deservesc presa de şine de 400 t. Magazia de şine prevăzută cu role dispuse lateral face posibilă deplasarea şinelor pe direcţie laterală. Rolele sunt acţionate prin reglaj de frecvenţă.

Căi de rulare pe role acţionate cu reglaj de frecvenţă


Cale de rulare pe role ce deserveşte utilajul de sudat şine şi cabina de amortizare-filtrare. Rolele sunt acţionate prin reglaj de frecvenţă, astfel poate fi controlată viteza de deplasare necesară poziţionării piesei.

Cabină de rectificat izolată fonic şi cu instalaţie de aspirat


Cabină de rectificat şine izolată fonic şi echipată cu instalaţie de aspirat. La instalaţia de aspirat a cabinei sunt montate filtre speciale cu ajutorul cărora aerul refulat în afara cabinei este aer curat. Calitatea aerului filtrat este controlat.

Căi de rulare pe role acţionate cu reglaj de frecvenţă


Căi de rulare pe role acţionate cu reglaj de frecvenţă realizate după proiecte proprii. Prin reglajul de frecvenţă se poate obţine accelerare la pornire sau frânare la oprire în vederea poziţionării precise a şinei.

Căi de rulare pe role acţionate cu reglaj de frecvenţă pentru şine culcate


Şina culcată pe laterală poate fi direcţionată spre prelucrare pe maşina de găurit. Datorită rolelor de sprijin ce pot fi poziţionate hidraulic calea de rulare poate fi utilizată la orice tip de şină.

Căi de rulare pe role acţionate cu reglaj de frecvenţă pentru şine răsturnate


Pentru deservirea maşinii de prelucrat şinele pot fi rulate pe aceste căi de rulare în poziţie răsturnată. Cu reglajul rolelor de direcţionare laterale poate fi rulată precis şi simetric orice tip de şină. Componentele utilajului pot fi scoase cu macaraua, poziţionarea lor după reamplasare fiind rezolvată.

Banc de măsurat şi montaj


Banc de lucru pentru montajul exact al încrucişărilor de şine urmat de măsurători.

Aparat de măsurat distanţa dintre capetele de şine


 

Aparatură pentru măsurători exacte ale ansamblurilor montate pe bancul de montaj şi măsurat.

works_ro